Alfa kurs je nenametljiv, zabavan i poučan kurs o osnovnim pitanjima kršćanske vjere. To je prilika u kojoj polaznici kursa mogu, u malim grupama, razgovarati o osnovnim životnim pitanjima.   Sastanak je jednom sedmično, traje dva sata i započinje obrokom, nakon čega slijedi govor i diskusija o prethodno iznesenoj temi. Tokom rasprave svi su slobodni izraziti svoje mišljenje i postaviti bilo koja pitanja, jer ništa nije neprikladno ili previše jednostavno. Pitanja mogu biti tipa: "Zašto Bog dopušta zlo?"; "Zašto sam ovdje?"; "Kamo vodi ovaj život?"   Gosti kursa su uglavnom ljudi koji inače ne dolaze u crkvu ili imaju običaj ponekad dolaziti u crkvu, ali nisu sigurni da su zaista razumjeli osnove kršćanske vjere. Alfa kurs je za svakoga, ali je posebno dizajniran za sljedeće grupe ljudi:   • Za one koji žele naučiti više o Bogu i kršćanstvu;   • Za one koji kritikuju crkvu i imaju mnogo nedoumica;   • Za one koji žele obnoviti svoje znanje o Svetom pismu/Bibliji;   • Za one koji redovno idu u crkvu ili nikada nisu bili u njoj;   • Za ljude koji vjeruju da je život mnogo više od onoga što živimo.   Teme obrađene u Alfa kursu su sljedeće: "Ko je Isus Krist?"; "Zašto je Isus morao umrijeti?"; "Zašto kako mogu vjerovati?"; "Kako i zašto da se molim?"; "Kako nas Bog vodi?" itd.   Ako ste zainteresovani da pohađate Alfa kurs ili imate dodatna pitanja, pišite nam u inbox.
Alfa kurs je nenametljiv, zabavan i poučan kurs o osnovnim pitanjima kršćanske vjere. To je prilika u kojoj polaznici kursa mogu, u malim grupama, razgovarati o osnovnim životnim pitanjima.   Sastanak je jednom sedmično, traje dva sata i započinje obrokom, nakon čega slijedi govor i diskusija o prethodno iznesenoj temi. Tokom rasprave svi su slobodni izraziti svoje mišljenje i postaviti bilo koja pitanja, jer ništa nije neprikladno ili previše jednostavno. Pitanja mogu biti tipa: "Zašto Bog dopušta zlo?"; "Zašto sam ovdje?"; "Kamo vodi ovaj život?"   Gosti kursa su uglavnom ljudi koji inače ne dolaze u crkvu ili imaju običaj ponekad dolaziti u crkvu, ali nisu sigurni da su zaista razumjeli osnove kršćanske vjere. Alfa kurs je za svakoga, ali je posebno dizajniran za sljedeće grupe ljudi:   • Za one koji žele naučiti više o Bogu i kršćanstvu;   • Za one koji kritikuju crkvu i imaju mnogo nedoumica;   • Za one koji žele obnoviti svoje znanje o Svetom pismu/Bibliji;   • Za one koji redovno idu u crkvu ili nikada nisu bili u njoj;   • Za ljude koji vjeruju da je život mnogo više od onoga što živimo.   Teme obrađene u Alfa kursu su sljedeće: "Ko je Isus Krist?"; "Zašto je Isus morao umrijeti?"; "Zašto kako mogu vjerovati?"; "Kako i zašto da se molim?"; "Kako nas Bog vodi?" itd.   Ako ste zainteresovani da pohađate Alfa kurs ili imate dodatna pitanja, pišite nam u inbox.