Evanđeoska crkva u Sarajevu je crkva evanđeoske/ protestantske tradicije sa modernim pristupom proslavljanja Boga.

 

Bogoslužja/ službe se održavaju na dvije lokacije i to su:

Marka Marulića 18 (Dolac Malta) u 18:00 i Ilidža at 10:00.

 

Službe su otvorene za sve posjetioce.

 

Zbog pandemije izazvane koronavirusom bogosluženja se održavaju samo na lokaciji Dolac Malta.

 

 

The Evangelical Church in Sarajevo is a church with roots in Evangelical/ Protestant tradition with a modern approach to worship.

 

Worship services are held at two locations: Marka Marulića 18 (Dolac Malta) at 18:00 

and at Ilidža at 10:00.

 

The services are open to all visitors.

 

Due to the coronavirus pandemic, worship services are held only at the Dolac Malta.