Bogoslužja/ službe se održavaju na dvije lokacije:

 

Marka Marulića 18 (Dolac Malta) u 18:00 i na

Ilidži, Mala Aleja 36 u 10:00.

 

Važno obavještenje!

Zbog pandemije izazvane koronavirusom bogosluženja se održavaju samo na lokaciji Dolac Malta.

 

Službe su otvorene za sve posjetioce.

Worship services are held at two locations:

 

Marka Marulića 18 (Dolac Malta) at 18:00 and

at Ilidža, Mala Aleja 36 at 10:00.

 

Important!

Due to the coronavirus pandemic, worship services are held only at the Dolac Malta.

 

The services are open to all visitors.

English translation is provided.