Bogoslužja/ službe se održavaju na lokaciji:

Marka Marulića 18, Sarajevo

(Dolac Malta) u 18:00

 

Službe su otvorene za sve posjetioce.

Worship service:

Marka Marulića 18, Sarajevo (Dolac Malta) at 18:00

 

The services are open to all visitors.

English translation is provided.