Bogoslužja/ službe se održavaju na dvije lokacije:

 

Marka Marulića 18 (Dolac Malta) u 18:00 i na

Ilidži, Mala Aleja 36 u 10:00.

 

 

Službe su otvorene za sve posjetioce.

Worship services are held at two locations:

 

Marka Marulića 18 (Dolac Malta) at 18:00 and

at Ilidža, Mala Aleja 36 at 10:00.

 

 

The services are open to all visitors.

English translation is provided.Dobrodošli! Informišite se o aktuelnim dešavanjma.

    Welcome! Be informed about current events in the church.